Ngoại thất

Thông số xe

Khoảng cách trục :

Thông số thùng:

Đà dọc Sắt, U120x3.0
Đà ngang  Sắt, U80x3.0
Liên kết đà Sắt, V40x3.0
Biên sàn Sắt, 3.0 mm Chấn dập
Sàn thùng Sắt, 2.5 mm Phẳng
Khung xương vách hông + sau +trước Sắt, hộp 40x40, 40x20
Khung xương bửng Sắt, hộp 80x40, 30x30
Ốp ngoài bửng Inox 430, 0.5mm chấn sóng
Ốp trong bửng Tôn kẽm, 0.5mm phẳng
Ốp trong vách trước Tôn kẽm, 0.8mm phẳng
Kèo thùng Ống kẽm, F27 x 9 cây
Cản hông/cản sau Sắt, hộp 60x30/80x40
.
Trở lên trên