Ngoại thất

 

Thông số xe

 
Khoảng cách trục :
 
 
 
 
.
Trở lên trên